terbalik kalang

Maksud: Pendapat yang bertentangan

berkongsi