terban bumi tempat berpijak

Maksud: Putus harapan kerana hilang tempat bergantung

berkongsi