terbang bertumpu, hinggap mencekam

Maksud: Jika merantau hendaklah mencari kaum keluarganya (karib-baitnya)

berkongsi