terendam sama basah, terampil sama kering

Maksud: Sama-sama mahu mengerjakan sesuatu pekerjaan (baik ringan mahupun berat), sangat setia

berkongsi