tergelincir matahari

Maksud: Matahari mulai turun

berkongsi