tergesel kena miang, tergegar kena rebas

Maksud: Sifat orang berkuasa (orang kecil itu tidak boleh sedikit pun bersalah kepadanya)

berkongsi