tergeser kena miangnya, terlanggar kena rebasnya

Maksud: Sifat orang berkuasa (orang kecil itu tidak boleh sedikit pun bersalah kepadanya)

berkongsi