tergerenyeng-gerenyeng bagai anjing disua antan

Maksud: Seorang penakut yang menepi-nepi kerana ingin lari

berkongsi