terkatung-katung macam biduk patah kemudi

Maksud: Peri sengsara di rantau orang dan tidak ada orang yang menolong

berkongsi