terkatakan tidak

Maksud: Tidak berkuasa untuk mengucapkannya

berkongsi