terkenyam gula-gula

Maksud: Menerima pertolongan dari orang lain, termakan budi

berkongsi