terlampau dikadang mentah

Maksud: Kerana terlalu sangat hendak diperelok, hasilnya menjadi buruk (kurang elok)

berkongsi