terlampau duka terurah buntil, terlampau suka terurah rahsia

Maksud: Apabila berdukacita, terjual barang simpanan, apabila bersukacita, terbuka rahsia

berkongsi