terlangsung perahu boleh balik, terlangsung cakap tak boleh balik

Maksud: Sebelum mengeluarkan perkataan hendaklah berhati-hati, kalau sudah terlanjur tidak dapat ditarik balik

berkongsi