terlangsung perahu balik, terlangsung cakap tak dapat balik

Maksud: Sebelum mengeluarkan perkataan hendaklah difikirkan lebih dulu, sebab kalau sudah terlanjur tak dapat ditarik kembali.

berkongsi