termakan cirit berendang

Maksud: Termakan ubat guna-guna maka dikuasai orang

berkongsi