termakan di cirit berendang

Maksud: Termakan ubat guna-guna maka dikuasai (mengikut sahaja apa kata) orang

berkongsi