tertangkap di ikan kalang

Maksud: Berlawan dengan orang yang pandai (kaya, berani)

berkongsi