tertangkup sama termakan tanah, terlentang sama terminum air

Maksud: Orang yang mahu sehidup semati (mahu sama menanggung susah dan sengsara)

berkongsi