tiang pandak hendak menyamai tiang panjang

Maksud: Hendak meniru-niru orang kaya (orang besar-besar)

berkongsi