tidak bersyarat

Maksud: Tidak terikat pada janji

berkongsi