tidak dapat diungkit dengan besi hangat

Maksud: Perihal dua orang yang amat berkasih-kasihan yang tidak dapat dicerai-ceraikan

berkongsi