tidak tentu kalang tumpuan, tidak tentu kalang batang

Maksud: Apabila marah semua orang digusari

berkongsi