tidak tahu menari dikatakan lantai jongkang-jongket

Maksud: Menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri.

berkongsi