tinggi banir tempat berlindung

Maksud: Tiap-tiap hal yang istimewa itu ada faedahnya asal tahu menggunakannya

berkongsi