tingkalak menghadap mudik, lukah menghadap hilir

Maksud: Segala sesuatu menurut adat kelazimannya

berkongsi