tingkah perangai

Maksud: Kelakuan, tindak tanduk; tingkah laku.

berkongsi