tipis harapan

Maksud: Tidak menaruh harapan yang tinggi terhadap sesuatu; kurang kepercayaan terhadap sesuatu.

berkongsi