tohok raja tiada dapat dielakkan

Maksud: Kehendak orang besar tidak dapat ditolak

berkongsi