tohok tunggang ke baruh

Maksud: Mudah mencelakakan orang yang di bawah perintahnya

berkongsi