tugu peringatan

Maksud: Tiang batu yang dibina untuk memperingatkan sesuatu

berkongsi