tujuh kali pindah jadi papa

Maksud: Pekerjaan yang tiada tetap akan merugikan

berkongsi