tukang sunat

Maksud: Orang yang mengkhatankan

berkongsi