tukang surat

Maksud: Orang yang menghantar surat-surat pos

berkongsi