tunggul terbakar di tengah huma

Maksud: Rupa seseorang yang sangat hitam

berkongsi