tungkus lumus

Maksud: Serius berusaha.

berkongsi