tuntutan darah

Maksud: Berhasrat untuk membalas dengan cara yang kejam

berkongsi