ukur jangka

Maksud: Waktu yang tertentu, jangka masa

berkongsi