ukur alit

Maksud: Peraturan untuk melakukan sesuatu

berkongsi