umpama ayakan dawai

Maksud: Pekerjaan seseorang yang tidak cermat

berkongsi