undang-undang darurat

Maksud: Perlembagaan atau dasar kerajaan yang dikuatkuasakan dalam masa darurat

berkongsi