untung ada, tuah tidak

Maksud: Seseorang yang mendapat sesuatu perolehan atau kelabaan tetapi dengan segera juga balik menjadi rugi dan hilang pendapatannya

berkongsi