unyai bak hujan pagi

Maksud: Mesyuarat atau percakapan yang tidak penting tetapi berpanjang-panjang

berkongsi