wang pokok

Maksud: Wang yang menjadi modal dalam perniagaan.

berkongsi