yang baik dipakai, yang buruk dibuang

Maksud: Memilih kesesuaian sesuatu perkara itu hendaklah dengan bijaksana

berkongsi