yang dimakan rasa, yang dilihat rupa, yang didengar bunyi

Maksud: Melihat sesuatu menurut keadaannya yang terbukti dan sudah dipersaksikan

berkongsi