yang disangka tidak menjadi, yang diam boleh ke dia

Maksud: Orang yang bertunangan tetapi akhirnya berkahwin dengan orang lain

berkongsi