yang seorang memeram batu, yang seorang memeram pisang

Maksud: Yang seorang dapat menunggu tetapi yang seorang tidak

berkongsi