yang teguh disokong, yang rendah ditindih

Maksud: Ketidakadilan

berkongsi