ada udang di balik batu

Maksud: Maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perkataan atau perbuatan

berkongsi